iBongda

  Mauro: “Ronaldo chưa và sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà lãnh đạo”

  14/04/2021 18:00
  |
  by An Di
  |
  40
  A- A A+
  Mauro: “Ronaldo chưa và sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà lãnh đạo”
  Mauro: “Ronaldo chưa và sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhà lãnh đạo”

  Cựu tiền vệ của Bà Đầm Già, Massimo Mauro khẳng định rằng đã đến lúc Juventus và Cristiano Ronaldo nên đường ai nấy đi.