iBongda

  V-League 2021 trở lại cùng nhiều quy định khắt khe

  04/03/2021 16:30
  |
  by Lạc Lạc
  |
  205
  A- A A+
  V-League 2021 trở lại cùng nhiều quy định khắt khe
  V-League 2021 trở lại cùng nhiều quy định khắt khe

  VPF đã ấn định 13/3 là ngày trở lại của V-League 2021 kèm theo đó là nhiều quy định khắt khe nhằm đảm bảo thực hiện tốt công cuộc phòng chống dịch Covid-19.