predict predict
Thời gian dự đoán:
Lượt đi (01/4 đến 06/04/2021), Lượt về (01/4 đến 13/04/2021)
Thời gian công bố kết quả:
Lượt đi (08/04/2021), Lượt về (15/04/2021)
Hoàn thành dự đoán tất cả trận đấu ở mỗi lượt tứ kết (4 trận). BTC sẽ căn cứ theo BXH ở trang sự kiện dự đoán tại ibongda.com để trao quà cho top 10 người dự đoán chính xác. Ngoài ra, tất cả những người đã dự đoán toàn bộ trận đấu ở mỗi lượt tứ kết (4 trận) sẽ được tham gia rút thăm
predict predict
predict
Thời gian dự đoán:
Lượt đi (19/4 đến 26/04/2021), Lượt về (19/4 đến 03/05/2021)
Thời gian công bố kết quả:
Lượt đi (29/04/2021), Lượt về (06/05/2021)
Hoàn thành dự đoán tất cả trận đấu ở mỗi lượt bán kết (2 trận). BTC sẽ căn cứ theo BXH ở trang sự kiện dự đoán của iBongda để trao quà top 10 người dự đoán chính xác. Ngoài ra, tất cả những người đã dự đoán toàn bộ trận đấu ở mỗi lượt bán kết (2 trận) sẽ được tham gia rút thăm
predict predict
predict
Thời gian dự đoán:
Từ 10/5/2021 đến 28/05/2021
Thời gian công bố:
Ngày 31/05/2021
Hoàn thành dự đoán trận đấu (1 trận) và điền bảng khảo sát thông tin sự kiện. BTC sẽ căn cứ theo BXH ở trang sự kiện dự đoán của iBongda để trao quà top 10 người dự đoán chính xác. Ngoài ra, tất cả những người đã dự đoán trận đấu sẽ được tham gia rút thăm.
predict
predict
predict
1. Mỗi tài khoản chỉ có cơ hội tham gia rút thăm 1 lần, không chấp nhận tài khoản ảo.
2. Trong vòng 1 tuần sau khi công bố kết quả, để tiện cho việc phát thưởng, người trúng thưởng sẽ điền thông tin vào bảng khảo sát nhận thưởng, nếu không điền thông tin coi như từ bỏ phần thưởng.
3. Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng, đồng thời khi cần BTC có quyền sửa đổi và chấm dứt sự kiện mà không cần thông báo trước.