Mon,17/06/2024 18:02:32 GMT +7

Quy định kích thước sân bóng đá 5,7,11 người đủ tiêu chuẩn FIFA

Bạn có biết, về kích thước sân bóng đá 5, 7, 11 người đạt tiêu chuẩn thi đấu được quy định bởi bên Liên đoàn bóng đá Thế giới và nó đã được áp dụng cho mọi quốc gia không? Tìm hiểu thông tin về vấn đề kích thước sân bóng đá đã được iBongda tổng hợp và được chia sẻ ngay sau đây nhé !

Kích thước sân bóng đá 11 người đạt tiêu chuẩn là bao nhiêu ?

- Chiều dài của sân bóng 11 người tiêu chuẩn: 105m (cũng có thể dao động từ 100-110m).

- Chiều rộng sân bóng đá 11 người tiêu chuẩn: 68m (cũng có thể dao động từ 64-75m).

- Hai đường giới hạn sẽ chạy dài theo chiều dọc của sân bóng đá 11 người sẽ được gọi là đường biên dọc.

Quy định kích thước sân bóng đá 5,7,11 người đủ tiêu chuẩn FIFA - Ảnh 2

- Hai đường giới hạn ngắn sẽ chạy theo chiều ngang cuối sân bóng đá được gọi là đường biên ngang.

- Những đường kẻ giới hạn dành cho sân bóng sẽ đều không rộng quá 12cm.

- Đường thẳng ở giữa sân sẽ theo chiều ngang và sẽ chia sân bóng thành 2 phần bằng nhau sẽ được gọi là đường giữa sân.

- Ở giữa sân bóng sẽ có một điểm đánh dấu rõ ràng được gọi là tâm của sân. Lấy điểm đó để làm tâm kẻ đường tròn có bán kính 9.15m và đường tròn đó sẽ được gọi là đường tròn giữa sân.

- Khu cầu môn sẽ tính từ điểm cách mỗi cột dọc 5.50m ở trên đường biên ngang của mỗi một phần sân bóng đá 11 người. Kẻ vào chỗ phía trong 2 đoạn thẳng song song, sẽ vuông góc với đường biên ngang và sẽ có độ dài 5.50m. Kẻ đường thẳng nối liền hai đầu của hai đoạn thẳng đó. Phần diện tích sẽ được giới hạn bởi những đoạn thẳng vừa kẻ và đường biên ngang sẽ được gọi là khu cầu môn.

- Khung thành bóng đá sẽ nằm ở chính giữa mỗi đường biên ngang. Khung gôn sẽ được cấu tạo bởi 2 cột dọc vuông góc với đường biên ngang và sẽ cách đều 2 cột cờ góc và có chiều rộng 7.32m (được tính từ mép trong của cột). Hai cột dọc sẽ được nối liền với nhau bằng một thanh xà ngang song song và sẽ cách mặt sân 2.44m (tính từ chỗ mép dưới xà ngang). Kích thước khung thành bóng đá 11 người sẽ là 7.32 x 2.44m (rộng x cao).

Kích thước sân bóng đá 5 người

- Chiều dài của sân bóng đá 5 người tối đa là 42m và tối thiểu sẽ là 25m.

- Chiều rộng của sân bóng đã 5 người tối đa là 25m và tối thiểu sẽ bằng 15m.

- Những đường giới hạn trên sân bóng đá Mini sẽ phải được kẽ rõ ràng và cũng có bề rộng bằng 8cm.

- Khu phạt đền sẽ được tính từ đường biên ngang của từng phần sân và lấy chân của 2 cột dọc khung thành để làm tâm, kẻ vào trong sân 1/4 của đường tròn có bán kính 6m, sẽ nối điểm cuối của 2 cung 1/4 đường tròn sẽ được đoạn thẳng dài 3.16m song song và sẽ cách đều đường biên ngang 6m.

- Khung gôn bóng đá 5 người sẽ được đặt ở giữa mỗi một đường biên ngang hai bên sân. Kích thước của khung gôn 5 người là 3 x 2m (rộng x cao). Lưu ý, về bề rộng, bề dày của cột dọc và cột xà ngang sẽ phải cùng kích thước là 8cm.

Quy định kích thước sân bóng đá 5,7,11 người đủ tiêu chuẩn FIFA - Ảnh 1

Kích thước sân bóng đá 7 người

- Chiều dài của sân bóng 7 người sẽ dao động từ 45 đến 65m.

- Chiều rộng sân bóng sẽ dao động từ 25 đến 45m.

- Đường giữa sân là đường kẻ sẽ chạy suốt theo chiều ngang và sẽ chia sân bóng đá 7 người thành 2 phần bằng nhau.

- Những đường giới hạn ở trên sân đều sẽ không rộng hơn 12cm.

- Ở giữa của đường giữa sân bóng có một điểm được đánh dấu rõ ràng được gọi là tâm của sân. Lấy điểm đó để làm tâm để kẻ một đường tròn có bán kính 6m và đường đó sẽ được gọi là đường tròn giữa sân.

- Khu cầu môn sẽ được tính từ điểm cách cột dọc 5m ở trên đường biên ngang của mỗi phần sân. Kẻ vào chỗ phía trong 2 đoạn thẳng song songvà cần phải vuông góc với biên ngang và có độ dài 5m và kẻ một đường sẽ nối liền hai đầu đoạn thẳng đó.

- Khung thành bóng đá của sân bóng đá 7 người được nằm ở ngay chính giữa của mỗi đường biên ngang. Khung thành bóng đá 7 người có kích thước là 6 x 2.1m (rộng x cao).